جشنواره غذا كلاس 6/1
به مناسب هفته بهداشت كلاس 6/1 جشنواره غذايي با مشاركت و همكاري اولياي محترم و حضور دانش آموزان يك روز سالم و پر ...
 اردوي فرآموز كلاس 1/2
اردوي فرآموز كلاس 1/2 با حضور آموزگار مربوطه و معاون آموزشي براي دانش آموزان يك روز سرگرم كننده و جذابي را ...
 هفته بهداشت
به منابست هفته بهداشت مربي بهداشت مدرسه با شعار بهداشت اوليه راهي به سوي (پوشش همگاني سلامت) براي دانش آموزان ...
 اردوي فراموز
اردوي علمي و تفريحي پايه اول كلاس 1/1 به كانون فرآموز با حضور معاون محترم پرورشي و معلم مربوطه
 نيمه شعبان
مديريت دبستان ابن سينا نيمه شعبان و ولادت امام عصر(ع) را به كليه همكاران ، دانش آموزان و اولياء گرامي تبريك عرض ...
 پارك مهرگان
اردوي تفريحي پايه چهارم به پارك مهرگان ، يك روز شاد و مفرح را براي دانش آموزان بوجود آورد
 باغ موزه مينياتور
اردوي تفريحي و آموزشي پايه ششم به باغ موزه مينياتور با حضور معلمان و معاونين محترم دبستان
 اولين جلسه شوراي آموزگاران در سال 98
نخستين جلسه شوراي آموزگاران با حضور كادر مدرسه و آموزگاران گرامي جهت بررسي برنامه هاي آينده و همچنين بررسي ...
 مولودي اعياد شعبانيه
مولودي خواني و جشن به مناسبت اعياد شعبانيه و پذيرايي مدير مدرسه به مناسبت اين اعياداز كليه دانش آموزان
 طرح فلورايد
دومين مرحله فلورايد در تمام پايه ها در دبستان ابن سينا برگزار گرديد