اردوي تشويقي
اردوي تفريحي تشويقي پايه ششم در فضاي گرم و صميمي با حضور معلم مربوطه و مديريت محترم مدرسه با شور و هيجان يك ...
 كلاس هاي توجيهي
كلاس هاي توجيهي طرح جابربن حيان براي دانش آموزان و اولياي گرامي در مدرسه برگزار گرديد
 اردوي شهر بازي امير
اردوي تفريحي دانش آموزان پايه دوم به شهربازي امير با حضور آموزگاران و معاون محترم پايه
 آغاز جشن دهه فجر
به مناسبت چهلمين سالگرود پيروي انقلاب اسلامي از امروز مراسم جشن دهه فجر در دبستان ابن سينا برگزار گرديد
 اهداء جوايز ترم اول
جواير ترم اول از پايه اول تا ششم به كليه دانش آموزان ابن سينا اهدا ء گرديد
 جلسه مديران
دبستان ابن سينا ميزبان كليه مديران مقطع ابتدايي بود كه اين جلسه با حضور مسئولين محترم منطقه 8 و كليه همكاران ...
 طرح جابر
ارائه طرح جابر پايه دوم توسط دانش آموزان با حضور آموزگاران پايه و معاون آموزشي و اهداي جواير به دانش آموزان ...
 كسب مقام در رشته طناب زني
دانش آموزان دبستان ابن سينا بار ديگر افتخار آفرين بودند ومقام دوم در رشته طناب زني در منطقه كسب نمودند تبريك ...
 شوراي آموزگاران
شوراي آموزگاران ديماه با حضور كليه آموزگاران و معاونين و كادر اجرايي پيرامون مسائل آموزشي و تربيتي دانش ...
 اردوي پايه سوم
اردوي تفريحي و آموزشي براي دانش آموزان پايه سوم
 مسئول سرويس مدرسه
با سلام به اطلاع اولياي محترم مي رسانيم جهت هماهنگي و ...
 آزمون الكترونيكي
26 ديماه آزمون الكترونيكي پايه هاي دوم تا ششم
 آموزش خانواده
8 ديماه جلسه آموزش خانواده ساعت 2 تا 4
 اردوي پارك ترافيك
دانش آموزان پايه اول 9 ديماه به اردوي آموزشي و پرورشي ...
 اردوي آموزشي پژوهشسراي صدرا
دانش آموزان سوم 29 و 30 ديماه جهت اردوي آموزشي به ...
 صبحانه سلامت
به مناسبت هفته معلم صبحانه سلامت روز دوشنبه 14 ارديبهشت ...
 برنامه هاي دهه فجر
برگزاري برنامه هاي متعدد به مناسبت دهه فجر در سه مرحله ...
 بازديد از كلاس درس مرحله دوم
بازيد از كلاس هاي درس توسط مدير محترم مدرسه ، معاونين و ...
 سرويس مدرسه
جهت تماس و هماهنگي با سرويس مدرسه با شماره تلفن 09123118027 ...