شوراي آموزگاران
به اطلاع كليه اولياي گرامي ميرسانيم شنبه 26 آبانماه به دليل شوراي آموزگاران كليه دانش آموزان راس ساعت 11 تعطيل ...
 پياده روي
احتراما به اطلاع مي رسانم برنامه پياده روي به مناسبت روز ديابت از ساعت 8 صبح لغايت 12 روز پنج شنبه 24/8/97 از ...
 آزمون مجله رشد
به اطلاع كليه دانش آموزان پايه دوم و سوم ميرسانيم آزمون مجله رشد دوشنبه 28 آبانماه برگزار مي گردد
 آزمون مجله رشد
به اطلاع كليه دانش آموزان پايه چهارم و پنجم و ششم ميرسانيم چهارشنبه 23 آبانماه آزمون مجله رشد برگزار مي گردد
 آزمون الكترونيكي
به اطلاع كليه دانش آموزان پايه دوم تا ششم ابتدايي ميرسانيم آزمون الكترونيكي چهارشنبه 23 آبانماه از ساعت 14 الي ...
 نمايشگاه دست سازه ها
نمايشگاه دست سازه هاي و دست ورزي پايه دوم
 برگزاري مسابقه فوتبال
برگزاري مسابقه چند جانبه فوتبال در مدرسه بين كلاس ها
 نمايشگاه هنر و رياضي
برگزاري نمايشگاه هنر و رياضي پايه پنجم و ششم
 روز دانش آموز
طبق هر سال روز سيزده آبان با حضور دانش آموزان و برگزاري مراسم متعدد و سرود خواني هماهنگ و اهداي هديه به كليه ...
 تماشاي فوتبال
با برنامه ريزي كادر مدرسه زمينه اي فراهم شد كه دانش آموزان روز شنبه 12 آبانماه به صورت همزمان مسابقه فوتبال را ...
 مسئول سرويس مدرسه
با سلام به اطلاع اولياي محترم مي رسانيم جهت هماهنگي و ...
 شهربازي امير
اردوي شهربازي اميريكشنبه 12 ارديبهشت ساعت 9 صبح پايه ...
 باغ پرندگان
اردوي باغ پرندگان پايه پنجم سه شنبه 25 فروردين ماه
 اردوي پارك ترافيك پايه دوم
پايه دوم 8 آذرماه به اردوي پارك ترافيك خواهند رفت
 پژوهشسراي صدرا پايه دوم
پايه دوم 14 آذرماه به اردوي آموزشي خواهند رفت
 اردوي پارك ترافيك
دانش آموزان پايه اول يكشنبه 1 آذرماه به اردوي آموزشي و ...
 اردوي آموزشي پژوهشسراي صدرا
دانش آموزان پايه اول شنبه 7 آذرماه جهت اردوي آموزشي به ...
 صبحانه سلامت
به مناسبت هفته معلم صبحانه سلامت روز دوشنبه 14 ارديبهشت ...
 بنيه عملي پايه اول
آغاز آزمون بنيه علمي پايه اول از 6 ارديبهشت ماه
 باغ موزه مينياتور
اردوي باغ موزه مينياتور روز چهارشنبه 9 ارديبهشت پايه ...
 شهر بازي امير
اردوي تفريحي به شهر بازي امير دوشنبه 7 ارديبهشت ماه ...
 برنامه هاي دهه فجر
برگزاري برنامه هاي متعدد به مناسبت دهه فجر در سه مرحله ...
 بازديد از كلاس درس
بازيد از كلاس هاي درس توسط مدير محترم مدرسه ، معاونين و ...
 سرويس مدرسه
جهت تماس و هماهنگي با سرويس مدرسه با شماره تلفن 09123118027 ...